รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย 4 รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
กระบี่
6
 
   
 
ครึ่งหลัง
อภินันท์ เส้งย่อง 90+1'

เตะจุดโทษ
ณธกร ภักดี '
สรนนท์ แสงรัตน์ '
รชานนท์ เรือนแก้ว '
ทรงพล ยาชะรัด '
กฤษดา ทรงชนะ '

ใบเหลือง
ดนุพล ก๊กใหญ่ 27'
ภาราดร ยอดศรี 34'
อภินันท์ เส้งย่อง 53'

ใบเหลืองแดง
ภาราดร ยอดศรี 75'

Remark :
9
กฤษดา  ทรงชนะ
กระบี่
1
ณัฐวิทย์  เกลือมีผล
กระบี่
2
ธนวัชร  แก้วปรุง
กระบี่
11
ดนุพล  ก๊กใหญ่
กระบี่
14
ธีรเทพ  ยะลา
กระบี่
16
ภาราดร  ยอดศรี
กระบี่
10
อภินันท์  เส้งย่อง
กระบี่
3
อลัน  โบบทอง
กระบี่
15
ธราดล  รัตนสุภา
กระบี่
7
ณธกร  ภักดี
กระบี่
17
วีรพล  ถนอมไถ
กระบี่
6
รชานนท์  เรือนแก้ว
กระบี่
18
สุพัฒชัย  หิรัญบูรณะ
กระบี่
13
รณกฤต  ไชยฤกษ์
กระบี่
5
ทรงพล  ยาชะรัด
กระบี่
4
พีรณัฐ  สุวรรณวร
กระบี่
12
เจตริน  นะแก้ว
กระบี่
8
สรนนท์  แสงรัตน์
กระบี่
   
 
5
เชียงใหม่
 
   
 
ครึ่งหลัง
ธรรมรัตน์ งามคาย 81'

เตะจุดโทษ
พงศพัทธ์ เสนากุล '
สุขสันต์ แก้วปัญญา '
พงศ์ธร วงศ์ฝั้น '
ภูดิส กันนะพันธุ์ '

ใบเหลือง
กานต์พิชชา บุญดันดี 25'
ธรรมรัตน์ งามคาย 60'

ใบเหลืองแดง
กานต์พิชชา บุญดันดี 57'

Remark :
10
สุขสันต์  แก้วปัญญา
เชียงใหม่
9
ปราการ  วงษ์งาน
เชียงใหม่
1
วัธนกฤต  ปาวะระ
เชียงใหม่
14
จักรกฤษ  พะชิ
เชียงใหม่
6
พงศ์ธร  วงศ์ฝั้น
เชียงใหม่
15
ศรัณย์  แสงกันทะ
เชียงใหม่
8
คฑาเทพ  เชิญสวัสดิ์
เชียงใหม่
13
อนุชิต  เทพทัน
เชียงใหม่
24
เจษฎานุพงษ์  ปินตาคำ
เชียงใหม่
16
พงศพัทธ์  เสนากุล
เชียงใหม่
5
อัครเดช  ใบยา
เชียงใหม่
7
ชุติวัต  แสงน้ำ
เชียงใหม่
19
พัชระ  ศรีวิชัยลำพรรณ์
เชียงใหม่
17
กานต์พิชชา  บุญดันดี
เชียงใหม่
12
ภูดิส  กันนะพันธุ์
เชียงใหม่
3
ธรรมรัตน์  งามคาย
เชียงใหม่
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม