SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี รอบแรก  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
ลพบุรี
ลพบุรี
2
BLUE
เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer