SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี รอบสาม  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:20 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
BLUE
ปัตตานี
ปัตตานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer