SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี รอบแรก  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:50 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
สุรินทร์
สุรินทร์
2
BLUE
เชียงราย
เชียงราย
 
 
 
 
 
 
Sponcer