SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี รอบสาม  
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:10 น.
สนาม หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
ขอนแก่น
ขอนแก่น
2
BLUE
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
Sponcer