SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รวม เนตบอล   0 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
15.40
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
17.30
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม บาสเกตบอล  2 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
15.40
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
17.30
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  2 รายการ  
 
ยูโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
15.40
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 30
ชลบุรี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
17.30
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รวม ยูโด  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer