รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 48
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:10 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
ขอนแก่น
0
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
ญาณิศา  ซ้อนทอง
ขอนแก่น
 
5
นครศรีธรรมราช
 
 
R 1
Extra
Foult
5
-
-
 
Remark :
BLUE
ณัฏฐณิชา  ทองดียิ่ง
นครศรีธรรมราช
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค