รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 49
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:20 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
ภูเก็ต
3
 
 
R 1
Extra
Foult
3
-
-
 
Remark :
BLUE
พัทธตนนท์  สันติพิทักษ์
ภูเก็ต
BLUE
สรวิชญ์  ไชโย
ภูเก็ต
BLUE
ธัญเทพ  ตันติรังสิมาพันธ์
ภูเก็ต
 
2
ระยอง
 
 
R 1
Extra
Foult
2
-
-
 
Remark :
RED
ภคพล  ชลเจริญ
ระยอง
RED
เลอพงค์  สิงห์มณี
ระยอง
RED
เอื้อการย์  ชาวศรี
ระยอง
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค