รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 68
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:30 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
นครศรีธรรมราช
4
 
 
R 1
Extra
Foult
4
-
-
 
Remark :
BLUE
ญาณวิภา  ชุมสมบูรณ์
นครศรีธรรมราช
BLUE
มิลน์ดา  ลูกเหล็ม
นครศรีธรรมราช
BLUE
ณัฏฐณิชา  ทองดียิ่ง
นครศรีธรรมราช
 
1
ภูเก็ต
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
RED
ธีริศรา  ระเบียบโอษฐ์
ภูเก็ต
RED
วรรณิกา  ทิพย์เสภา
ภูเก็ต
RED
กิรณา  วงศ์ชูปาน
ภูเก็ต
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค