รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 71
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:30 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
พิจิตร
0
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
นัทธ์ชนันท์  อินวิเชียร
พิจิตร
RED
กีรติกานต์  ศรีสกุล
พิจิตร
RED
กิตติกา  ทับวงศ์
พิจิตร
 
5
ลพบุรี
 
 
R 1
Extra
Foult
5
-
-
 
Remark :
BLUE
นริศรา  มีคช
ลพบุรี
BLUE
ดวงกมล  พันธ์พรหม
ลพบุรี
BLUE
ลดาวัลย์  สารขัด
ลพบุรี
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค