รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบ RE ฮีท คู่ที่ 75
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
เชียงใหม่
0
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
BLUE
นนธวัช  ใจคำมูล
เชียงใหม่
 
5
อุดรธานี
 
 
R 1
Extra
Foult
5
-
-
 
Remark :
RED
ปฏิวัติ  ด้วงพรมโพธิ์
อุดรธานี
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ Foul - ชนะ Foul
ชนะเทคนิค - ชนะทางเทคนิค
ชนะน๊อค - ชนะน๊อค