รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 9
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
พิษณุโลก
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
9
วีระชัย  แก้วอยู่
พิษณุโลก
12
ศิรสิทธิ์  อาจรักษา
พิษณุโลก
1
ธีรภัทร  บุญเพชร
พิษณุโลก
2
นรเศรษฐ์  ขวัญวารี
พิษณุโลก
5
วรเมธ  แก้วทอง
พิษณุโลก
   
0
ราชบุรี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
2
11
-
-
-
 
Remark :
5
สิทธิพร  ฤาชา
ราชบุรี
8
นนทนันต์  ชมชื่น
ราชบุรี
4
สุนทร  มีพรบูชา
ราชบุรี
3
เมธาวี  มะโนวัง
ราชบุรี
1
คุณากานต์  ดวงผาสุข
ราชบุรี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม