รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ซอฟท์บอล - ทีมชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก ฮีท M1
วันที่
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
เชียงใหม่
11
   
 
 
 
Remark :
15
วีรนนท์  ศรีนามบุรี
เชียงใหม่  
4
สืบศักดิ์  สมสวย
เชียงใหม่  
6
อากรณ์  ผลอินทร์
เชียงใหม่  
3
ชานน  โสภารักษ์
เชียงใหม่  
8
ยศพัทธ์  แซ่วะ
เชียงใหม่  
2
คงพันธ์  แซ่วะ
เชียงใหม่  
21
ศุภชัย  สุขจันทร์
เชียงใหม่  
14
ปกรณ์  ฉายแก้ว
เชียงใหม่  
16
วรชิต  แซ่วะ
เชียงใหม่  
17
ธนกร  เขื่อนเมือง
เชียงใหม่  
10
พนธกร  พรหมวงค์
เชียงใหม่  
11
เกียรติศักดิ์  ชูทองรัตน์
เชียงใหม่  
9
ณัฐดนัย  ปิงธิ
เชียงใหม่  
7
รัชชานนท์  เครือพรมมินทร์
เชียงใหม่  
   
0
สุราษฎร์ธานี
   
 
 
 
Remark :
9
ณัฐวุฒิ  อินทเสือ
สุราษฎร์ธานี  
4
ณรงค์ศักดิ์  มีแก้ว
สุราษฎร์ธานี  
8
สิทธิศักดิ์  สำลี
สุราษฎร์ธานี  
3
ปวริศร์  นามตาปี
สุราษฎร์ธานี  
2
อาทิตย์  พงษ์สมุทร
สุราษฎร์ธานี  
10
สหัสวรรษ  พวงทอง
สุราษฎร์ธานี  
11
สาริศ  ทับทิมทอง
สุราษฎร์ธานี  
7
ธัชชัย  ปิ่นกาญจนไพบูลย์
สุราษฎร์ธานี  
1
ณัฐดนัย  ปิ่นกาญจนไพบูลย์
สุราษฎร์ธานี  
6
กฤษฎา  ชูคง
สุราษฎร์ธานี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม