SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา บาสเกตบอล ทีมชาย 
รอบแรก   คู่ที่ 10
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.40 น
สนาม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
กรุงเทพมหานคร
88
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
22
29
24
13
-
-
88
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
4
4
1
1
-
-
10
 
Remark :
10
ชวิศ  ปรีชาติวงศ์
9
หิรัญ  โบเท็ง
8
พิชยาณัฏฐ์  จารุวัฒนพานิช
4
รัฐกร  เอียบทรัพย์
6
อาณกร  หอมทวนลม
12
นพเก้า  รักษ์สังข์
5
อัครพล  หงษ์ทอง
7
ปฏิภาณ  หงษ์ทอง
13
นราธิป  ภาชนะกาญจน์
11
จรัส  พุฒจันทรวงศ์
14
ธนวัฒน์  ปรีชาหาญ
15
จิราเมธ  หนูขาว
54
ยะลา
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra1
Extra 2
Total
11
6
16
21
-
-
54
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
5
5
1
5
-
-
16
 
Remark :
8
ธีรวงค์  จันทะพันธุ์
10
วาทิต  เลี้ยงพันธุ์สกุล
3
กล้าณรงค์  ไกรแก้ว
14
นัสดนัย  ศรีสุวรรณ
7
เจษฎา  ชัยชนากานต์
12
ณัฐภัทร  สามวัง
41
นัฐพร  ชาภูวงค์
77
ดลวัฒน์  ปานพิลา
21
ธนสาร  ฝากไทยสงห์
4
ภราดร  ศรีสุริยพงษ์
5
สายธาร  หนูชัย
11
อาทิตย์  กาญจนสำราญวงศ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะผ่าน - ชนะผ่าน
ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ - ปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย เนื่องจากนักกีฬาบาดเจ็บ
 
     
     
     
Sponcer