SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ภูฐาน    
นามสกุล
กินรี
เพศ
ชาย
สถานะ Sport Hero
NO
สังกัด
สมุทรสาคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย
 ยิมนาสติก
  ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - ชาย
 
     
Sponcer